Palvelut

Hoitokodin palvelut - Hoito- ja kotipalvelu


Hoitokodin palvelut


Asukkaitten yksilölliset tarpeet huomioidaan hoitotyössä ja heitä ohjataan sellaisiin toimintoihin, jotka heille parhaiten sopivat. Asukkaita aktivoidaan mukaan kodin normaaleihin arkirutiineihin esim. ruoanlaitto, pihatyöt, vaatehuolto jne. Kaikille pyritään löytämään sellaisia askareita, joista he saavat onnistumisen kokemuksia ja joihin he voimavarojensa mukaan haluavat osallistua.


Lääkäripalvelut

- Vastaava lääkäri käy hoitokodissamme joka kolmas viikko ja aina tarvittaessa muulloinkin.


Hoiva ja huolenpito


- Ammattitaitoinen henkilökunta on motivoitunutta ja läsnä ympärivuorokautisesti.
- Asumiseen kuuluu jokapäiväisessä elämässä suoriutumiseen tarvittava apu


Lääkkeet


- Henkilökunta huolehtii asukkaan tarvitsemista lääkkeistä sekä lääkehuollosta. Asukas maksaa itse lääkkeensä
- Hoitokodissa pyritään mahdollisimman lääkkeettömään hoitoon


Ruokailu


- Hoitokodin tarjoama ruoka on monipuolista ja terveellistä kotiruokaa, jonka emäntämme valmistaa hoitokotimme omassa
  keittiössä
- Asukkaiden tarvitsemat erityisruokavaliot otetaan huomioon
- Ruokasali sijaitsee kotoisasti keittiön yhteydessä


Viriketoiminta


- Asukkaille järjestetään monenlaista viriketoimintaa, johon he voivat osallistua omien voimavarojensa mukaan. Tällaisia ovat
  mm. jumppatuokiot, ulkoilut, askartelut, leipominen jne.
- Hoitokodissa käy musiikkiterapeutti ja seurakunnan järjestämiä hartaustuokioita on sovittuina ajankohtina.


Vaatehuolto


- Hoitokodin henkilökunta vastaa asukkaiden vaatehuollosta.
- Asukkaat voivat tuoda omien vaatteidensa lisäksi myös omat liinavaatteet.


Puhtaus

- Sauna lämmitetään asukkaille heidän toivomanaan ajankohtana.
- Suihkut ovat päivittäin käytössä ja peseytymistilat on suunniteltu siten, että myös vuodepotilaiden peseytyminen onnistuu
  hyvin.Hoito- ja kotipalvelu


Yksilöllistä ja laadukasta kotipalvelua sekä sairaanhoitoa. Hoitoa ja huolenpitoa ammattitaidolla.

Kuulumme Rauman kaupungin palveluseteli yrittäjiin. Muista kotitalousvähennys.
Tarvittaessa lääkäri voi tulla asiakkaan kotiin.

Tarjoamme

- Apua normaaliin päivittäiseen elämään kuuluvissa tehtävissä (pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia)
- Ruokailussa avustaminen
- Kylvetyksessä avustaminen
- Lääkityksestä huolehtimiseen (lääkkeiden jakaminen, antaminen)
- Asiointi ja saattoapua (kaupassa, lääkärissä)
- Ulkoilutus
- Omaishoitajan lyhytaikaiset sijaistukset
- Tukeminen sairaalasta kotiutumisessa

Sairaanhoidolliset palvelut

- Haavanhoidot
- Ompeleiden poistot
- Avanteen hoidot
- Katetroinnit
- Verinäytteiden ottaminen, kuljetus
- Injektiot, rokotukset
- Verenpaineen seuranta
- Verensokerin seuranta
- Korvahuuhtelut
- INR ja Hemoglobiini mittaukset

puh. 040-558 5456