Maksuasiat

Periaatteemme on, että yhdellä hoitomaksulla asukas elää ja voi hyvin hoitokodissamme. talon palvelujen käytöstä ei peritä lisämaksuja. Asukas maksaa itse lääkekustannuksensa sekä parturin palvelut. Erikoislääkärin ja siitä aiheutuvat kulut asukas maksaa myös itse.

Asukas saattaa olla oikeutettu Kelan taloudellisiin tukiin, kuten asumistukeen ja hoitotukeen. Invaliditeetiltaan vähintään 20 % sotainvalidit voivat saada asumiselleen Valtionkonttorin maksusitoumuksen.

Asukkailla on mahdollisuus anoa maksusitoumusta kotikuntansa sosiaaliviranomaisilta, jolloin kotikunta maksaa asukkaan hoitomaksun joko kokonaan tai osittain. Käytäntö maksusitoumusten osalta vaihtelee kunnittain.

Lisäksi asukas voi olla oikeutettu saamaan myös kotitalousvähennyksen.

Paikkatilanteesta riippuen, voimme tarjota myös lyhytaikaispalvelua.

Ottamalla yhteyttä meihin, saat tarkempia neuvoja hoitokodissamme asumisen taloudellisiin järjestelyihin.