Laatu

Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma yhdessä työntekijöiden, omaisten ja asukkaan kanssa. Samalla kartoitetaan asukkaan elämänhistoria, joka antaa hoitajille arvokasta tietoa asukkaan hyvän hoidon toteuttamista varten.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä asukkaan omaisten ja läheisten kanssa, ja mahdollisuuksien mukaan toteutamme heidän toiveitaan. Ensimmäisellä sijalla on kuitenkin aina asukkaan omat toivomukset hoidon toteuttamisesta.

Omaiset saavat osallistua palvelujemme kehittämiseen jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa hoitohenkilökunnan kanssa. Jokainen hoitokodissa toimiva hoitaja on sitoutunut yllä mainittuihin arvoihin. Hoitajat antavat toisilleen palautetta tehdystä työstä, sekä tukevat toisiaan jaksamaan.

Erilaisuus ja erilainen osaaminen tässäkin työssä on rikkautta ja jokainen hoitaja voi olla myös opettaja ja oppilas.

Työnohjausta ja henkilökuntakokouksia pidetään säännöllisesti.